Elektrorozvody

Zabezpečujeme kompletnú profesionálnu elektrifikáciu a osvetlenie vonkajších kultúrnych podujatí a festivalov, vrátane elektrických rozvodov pre stánkarov a osvetlenia areálu.

Sme pravidelným realizátorom elektrorozvodov a osvetlenia na množstve kultúrnych podujatí ako napríklad Topfest, Beckovské slávnosti, DunaFest, OpenJazzFest - Nové Mesto n/V, Benátska noc - Piešťany, Boje na Hrone - Starý Tekov, Festival Červeník, Festival Trebatice, Lodenica Piešťany, Cityfest Piešťany, Vianočné trhy - Piešťany, SeptemberFest - Piešťany a ďalšie...

Naše rozvody elektrickej energie sú vyhotovené v súlade s platnou elektrotechnickou normou STN 33 2000-7-740. Časť 7 -požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 740 - dočasné elektrické inštalácie pre konštrukcie (stavby), prostriedky určené na zábavu a prístrešky na výstaviskách, v zábavných parkoch a v cirkusoch. Všetky vývody elektrorozvodov sú vybavené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom, takže je zabezpečené automatické odpojenie potencionálne nebezpečných rozvodov, zariadení a elektrospotrebičov umiestnených vo vonkajšom prostredí, čo minimalizuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať...